Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Šolski center Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj
 

EKONOMSKA USMERITEV

Program: EKONOMSKI TEHNIK – SSI
Poklic: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Program ekonomski tehnik je štiriletni izobraževalni program. Ovrednoten je z 240 kreditnimi točkami (KT). Pogoj za vpis je končano osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje.

Za pridobitev poklica ekonomski tehnik oz. logistični tehnik mora dijak uspešno opraviti:

  • splošnoizobraževalne predmete,
  • obvezne in izbirne strokovne module,
  • interesne dejavnosti,
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • obveznosti odprtega kurikula in
  • poklicno maturo.

V odprtem kurikulu šola ponuja dijakom dodatne strokovne vsebine, kar jim omogoča pridobivanje strokovnega znanja, potrebnega za lažjo zaposlitev. Zato vsebine odprtega kurikula izbiramo v sodelovanju z delodajalci.

Praktično izobraževanje se izvaja kot praktični pouk strokovnih modulov v šoli in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih, kar omogoča poklicno socializacijo, razvoj osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za samostojno in kakovostno opravljanje dela in obvladovanje poslovnih procesov.

Dijaki morajo v okviru programa opraviti predpisano število ur interesnih dejavnosti. Določene dejavnosti izbere šola, nekatere pa dijaki sami. Sem spadajo športni dnevi, kulturni dnevi, ekskurzije, projektni tedni, zdravstvena vzgoja, metode učenja itd.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine ter
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva,

2. izbirni del

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter
  • izdelek oz. storitev z zagovorom.

pdfPREDMETNIK

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information