Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola Šolski center Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj
 

Šolski zvonec

Šolska ura Trajanje
1. 7.10–7.55
2 8.00–8.45
8.45–8.55      TOPLI OBROK
3. 8.55–9.40     
9.40–9.50   TOPLI OBROK
4. 9.50–10.35
10.35-10.45 TOPLI OBROK
5. 10.45–11.30
6. 11.35-12.20
7. 12.25-13.10

8.                13.15 - 14.00

 

Interesne dejavnosti sestavljajo ne glede na program in trajanje izobraževanja:

 • obvezni enotni del
 • vsebine, povezane s programom
 • vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka

Preberi več

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih je sestavni del celotnega izobraževanja.

Omogoča predvsem poklicno socializacijo, razvoj osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za samostojno in kakovostno opravljanje dela ter obvladovanje poslovnih procesov. Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom dopolnijo strokovno-teoretično znanje ter ga povežejo s prakso, spoznajo realno delovno okolje, nove ljudi in navežejo stike, ki jim lahko koristijo pri iskanju zaposlitve.

Preberi več

Z novim šolskim letom bo vsem dijakom, ki bodo prisotni pri pouku, zagotovljen topli obrok. Začetek obratovanja šolske kuhinje bo določen na začetku šolskega leta. Dijaki malicajo v času, ki bo določen v urniku.

V šoli bo omogočen dnevni topli ali hladni obrok v višini 2,42€. Odmor za topli obrok imajo dijaki v urniku in traja eno šolsko uro.

Preberi več

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE

thumb Knjiznica-1

7.00–14.00            

Tel. št.: 059 093 905

Knjižnica se nahaja v pritličju, desno od vhodnih vrat. Na voljo za izposojo ima preko 13 000 enot knjižničnega gradiva v prostem pristopu. Naročeni smo na 40 naslovov revij in časopisov.

Z gradivom in s svojo dejavnostjo se vključujemo v vzgojno-izobraževalni proces šole. Dijake uvajamo v samostojno iskanje in uporabo gradiva z individualnim delom ter v okviru biblio-pedagoških ur.

ROKI IZPOSOJE

Leposlovje, strokovna literatura, učbeniki - 21 dni
Revije, neknjižno gradivo (DVD, CD, videokasete) - 7 dni
Referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni) - samo za čitalnico

UPORABA RAČUNALNIKOV

Uporaba spleta v šolski knjižnici je pod nadzorom knjižničarke možna na več računalnikih. Prednost imajo uporabniki, ki potrebujejo podatke za šolsko delo. Odsvetujemo uporabo igric, prepovedano je vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje in nameščanje kakršnekoli programske opreme.
Uporabniki so odgovorni za red in čistočo ter za računalniško in drugo opremo, ki je v prostoru. Dijakom, ki ne bodo upoštevali pravil vedenja ali jih bodo zlorabili, se odreče pravica dostopa.

UČBENIŠKI SKLAD

Učbenike si lahko sposodijo vsi dijaki. Sposojamo  učbeniške komplete, v katerih so učbeniki, ki so jih izbrali profesorji. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša največ eno tretjino nabavne cene učbenika.  V primeru, da dijak učbenik izgubi, doplača razliko do polovice nabavne cene učbenika.
Uporabniki sklada, ki zaradi socialnega položaja ne more plačati izposojevalnine, se lahko oprosti plačila izposojevalnine v skladu z 9. členom Pravilnika o opravljanju učbeniških skladov.

NOVOSTI

Nove knjige - december 2018

E-VIRI

Katalogi

Vzajemni katalog COBISS (bibliografski podatki o gradivu v naši šolski knjižnici kot tudi v vseh slovenskih knjižnicah) :

cobiss+     https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Šolski center Kranj     https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=scng

Mestna knjižnica Kranj  https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=sikkr

NUK http://www.nuk.uni-lj.si/,

CTK    http://www.ctk.uni-lj.si/index.html,

Katalogi nekaterih tujih knjižnic:

The Library of Congress   http://catalog.loc.gov/,          

The British library    http://www.bl.uk/,

Biblioteca Apostolica Vaticana  http://www.vaticanlibrary.va/,

 
Kvalitetne baze podatkov na spletu:

e-viri dostopni v MKK in članom MKK    

https://www.mkk.si/category/e-viri/zbirke-z-oddaljenim-dostopom/

ŠUSS http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/index.html,

dLib.si http://www.dlib.si/v2/Default.aspx,

Sodobni pesniki se predstavljajo http://lyrikline.org/,

France Prešeren http://www.preseren.net/slo/default.asp,

Encyclopedia Brittanica http://www.britannica.com/,

The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/,

Wikipedia    http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran,

Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin  https://www.kamra.si/,

dobre knjige       https://www.dobreknjige.si/

statistični urad RS  https://www.stat.si/statweb

slovenski pravopis  http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html

Biblos     https://www.biblos.si/

Digitalna bralnica Zavoda RS za šolstvo  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica

Gospodarska zbornica Slovenije  https://www.gzs.si/#7794651-sekcije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije   http://www.ozs.si/

Trgovinska zbornica Slovenije   http://www.tzslo.si/sl


Učbeniki
 na spletu:

Srednja šola

http://www.oup.com/elt/global/products/headway/,

http://www.hueber.de/themen-aktuell/,

Spletno mesto i-učbenikov Zavoda RS za šolstvo   https://eucbeniki.sio.si/

UČIMte.com  http://www.ucimte.com/ 

CPI Zakladnica znanja http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess/kakovost-in-prepoznavnost/zakladnica-znanja.aspx

http://www.izvirznanja.si/

Učna gradiva uniSVET 

http://unisvet.cpu.si/index/index/activityId/44
(na levi strani izberi program)

Višja šola

MUNUS 2   http://munus2.scng.si/2009/09/03/izdelki-in-gradiva-3/

Gradivo za višje šole, projekt Impletium  
http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/gradiva/

Slovarji in tezavri:

http://www.tezaver.si/,

Slovar slovenskega knjižnega jezika

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html,

Slovarji     

http://evroterm.gov.si/slovar/slovar.html,

http://dictionary.reference.com/,

OneLook  dictionary      http://www.onelook.com/,

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU   

https://fran.si/

E- revije:

ABC http://www.abczdravja.si/

EOL http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-

Dermanova    http://dermanova.si/

Finance     https://www.finance.si/

Fizika v šoli    https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/fizika-v-soli

Geografija v šoli  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/geografija-v-soli

Gradbenik   http://www.gradbenik.net/

Logika in razvedrilna matematika  http://www.logika.si/revija/

Matematika v šoli  

https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/matematika-v-soli

Mineral   https://www.mineral-revija.si/

Moje finance   https://mojefinance.finance.si/

Naš stik          
http://www.nas-stik.si/

Naše okolje    http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/

Obrtnik podjetnik   http://www.ozs.si/obrtnik/Aktualna%C5%A1tevilka.aspx

Sladkorna bolezen  https://www.diabetes-zveza.si/publikacije/iz-nove-stevilke-revije-sladkorna/

Slavistična revija     https://srl.si/ojs/srl

Šolska knjižnica  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/solska-knjiznica

Šolsko svetovalno delo https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/solsko-svetovalno-delo

T – informacije  http://www.tzslo.si/t-informacije

Varčujem z energijo        http://www.varcevanje-energije.si/

Viva  http://www.viva.si/

Vzgoja in izobraževanje     https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/vzgoja-in-izobrazevanje

Zgodovina v šoli  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/zgodovina-v-soli

Šolska svetovalna služba je namenjena vsem dijakom in njihovim staršem, ki v času šolanja naletijo na različna vprašanja in težave. Veseli smo vseh dijakov, ki spregovorijo o svojih stiskah in poiščejo pomoč, saj marsikdo od njih ugotovi, da rešitev problema sploh ni tako zapletena. 

Preberi več

Vsaka organizacijska enota Šolskega centra Kranj ima svoj šolski sklad, ki ga vodi upravni odbor. V upravnem odbor šolskega sklada Šolskega centra Kranj so predstavniki

 • dijakov (izbran in potrjen na dijaški skupnosti),
 • staršev (izbran in potrjen na svetu staršev),
 • delavcev šole, profesorjev  (potrjen na svetu zavoda).

Preberi več

Kljub temu, da imamo že kar dobro vpeljano elektronsko obliko dnevnika in redovalnica, kar omogoča staršem tekoče informiranje, pa na šoli želimo, da  starši  redno obiskujete roditeljske sestanke in skupne govorilne ure. Na pogovor s posameznim učiteljem in razrednikom lahko pridete enkrat tedensko v dopoldanskem času, v popoldanskem pa po predhodnem dogovoru z razrednikom oziroma učiteljem ali pa se udeležite skupnih govorilnih ur.   

Preberi več

 • pdfUčbeniki za program trgovec
 • pdfUčbeniki za program frizer
 • pdfUčbeniki za program pomočnik pri tehnologiji gradnje
 • pdfUčbeniki za programe slikopleskar, pečar in zidar
 • pdfUčbeniki za program ekonomski tehnik
 • pdfUčbeniki za program ekonomski tehnik PTI
 • pdfUčbeniki za program administrator
 • pdfUčbeniki za program gradbeni tehnik
 • pdfUčbeniki za program gradbeni tehnik PTI
 • pdfIzposoja učbenikov za poklicni tečaj bo potekala prvi teden pouka

  Dijaki boste učbenike prejeli prvi šolski dan!

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information