ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

OBJEM

SESGŠ se je 1. 6. 2017 kot razvojna šola pridružila projektu Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM (ozaveščanje, branje, jezik, evalvacija, modeli), ki bo trajal do 30. 6. 2022 in ima 4 delovne time, zadolžene za spodbujanje razvoja bralne pismenosti in slovenščine ter širjenje inovativnih pristopov pri poučevanju znotraj ožjih vsebinskih področij:

  • bralna pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje),
  • pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in 3. VIO OŠ,
  • slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
  • šolska knjižnica.

 objem

Naša šola je vključena v zadnjo delovno skupino, ki se ukvarja z razvojem modela šolske knjižnice, po katerem bo ta v naslednjih letih s svojimi dejavnostmi postala kulturno in informacijsko središče šole, knjižničarka in učitelji pa bomo mlade bralce z zgledi ter različnimi aktivnostmi spodbujali za obvezno in navduševali za prostočasno branje.

V širšem smislu in dolgoročno bomo sodelujoči v projektu sistematično sledili primarnemu cilju, ki je “razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov”. (Vir: https://www.zrss.si/objava/projekt-objem.)

Ker je končni cilj projekta vzpostaviti oz. nadgraditi ustvarjalno in inovativno učno okolje za dvig splošnih kompetenc (predvsem sporazumevalne zmožnosti), si želimo ustvariti podporno okolje za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela po vsej VI vertikali (od vrtcev, OŠ in SŠ) ter s strokovno podporo javnih visokošolskih zavodov sproti spremljati dejavnosti projekta in naposled evalvirati dosežke. Zato sodeluje v projektu poleg 19 razvojnih VI zavodov tudi 40 implementacijskih, predstavniki Pedagoškega inštituta, Filozofske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko, Pedagoške fakultete ter Zavoda RS za šolstvo, ki je tudi nosilec projekta OBJEM.

Šolski projektni tim OBJEM bo skušal s tipološko raznolikimi besedili spodbujati razvoj bralne (in digitalne) pismenosti s poudarkom na motivacijskem in kritičnem branju ter razumevanju in tvorjenju besedil; pri mladih pa ozaveščati prepričanje, da je branje vrednota in s tem privilegij.

Pripravila: Polona Tomac Stanojev

maj 2022
ptsčpsn
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031