ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Organizacija pouka

Šolski zvonec

Šolska ura Trajanje
1. 7.10–7.55
2 8.00–8.45
  8.45–8.55       TOPLI OBROK
3. 8.55–9.40     
  9.40–9.50       TOPLI OBROK
4. 9.50–10.35
  10.35-10.45    TOPLI OBROK
5. 10.45–11.30
6. 11.35-12.20
7. 12.25-13.10
8. 13.15-14.00

Šolski koledar

Vse informacije si lahko preberete v publikaciji za šolsko leto 2022/23, ki bo v kratkem objavljena tudi tukaj.

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti sestavljajo ne glede na program in trajanje izobraževanja:

 • obvezni enotni del
 • vsebine, povezane s programom
 • vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka

Več...

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (PUD)

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih je sestavni del celotnega izobraževanja.

Omogoča predvsem poklicno socializacijo, razvoj osebnostnih potencialov in poklicnih kompetenc, pomembnih za samostojno in kakovostno opravljanje dela ter obvladovanje poslovnih procesov. Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom dopolnijo strokovno-teoretično znanje ter ga povežejo s prakso, spoznajo realno delovno okolje, nove ljudi in navežejo stike, ki jim lahko koristijo pri iskanju zaposlitve.

Več...

Šolska prehrana

Z novim šolskim letom bo vsem dijakom, ki bodo prisotni pri pouku, zagotovljen topli obrok. Začetek obratovanja šolske kuhinje bo določen na začetku šolskega leta. Dijaki malicajo v času, ki bo določen v urniku.

V šoli bo omogočen dnevni topli ali hladni obrok v višini 2,42€. Odmor za topli obrok imajo dijaki v urniku in traja eno šolsko uro.

Več...

Šolska knjižnica

  knjiznica1knjiznica2knjiznica3knjiznica4

 

 


Sončni vzhod prebuja naravo,

branje knjig razsvetljuje glavo.

Mongolski pregovor


Knjižničarka

Julijana Prevc, univ. dipl. zgod.

T: 059 093 905

E: julijana.prevc@sckr.si

 
 

Delovni čas

od 7.00 do 14.00.

Knjižnica se nahaja v pritličju, desno od vhodnih vrat. Na voljo za izposojo ima preko 13 450 enot knjižničnega gradiva v prostem pristopu. Naročeni smo na 50 naslovov revij in časopisov.

Z gradivom in s svojo dejavnostjo se vključujemo v vzgojno-izobraževalni proces šole. Dijake uvajamo v samostojno iskanje in uporabo gradiva z individualnim delom ter v okviru biblio-pedagoških ur.

Roki izposoje

Leposlovje, strokovna literatura, učbeniki - 21 dni
Revije, neknjižno gradivo - 7 dni
Referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni) - samo za čitalnico
Knjige za angleško in nemško bralno značko - 1 teden

 

 
Katalog šolske knjižnice

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov je objavljen na povezavi:
https://www.sckr.si/sesgs/dijaske-zadeve/seznam-ucbenikov

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 059 093 905 in na elektronski pošti julijana.prevc@sckr.si.

BREZPLAČNE KNJIGE NA SPLETU


Učbeniški sklad

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za novo šolsko leto

Učbeniški sklad omogoča dijakom izposojo učbenikov, ki jih rabijo pri pouku. Dijaki si lahko izposodijo učbeniški komplet, v katerem so učbeniki, ki so jih izbrali profesorji. Izposojevalnina za eno šolsko leto znaša največ eno tretjino nabavne cene učbenika.

Uporabniki sklada, ki zaradi socialnega položaja ne more plačati izposojevalnine, se lahko oprosti plačila izposojevalnine v skladu z 9. členom Pravilnika o opravljanju učbeniških skladov. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13076

Dijaki 1. letnika prejmejo učbenike ob vpisu, dijaki višjih letnikov zadnji ali prvi teden pouka po predhodno objavljenem razporedu. Vrnejo jih ob koncu šolskega leta. Učbenike, ki do 30. avgusta niso vrnjeni, zaračunamo v odkup v skladu z 12. členom Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.


SEZNAM UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2022-2023

Na povezavi si lahko pogledate učbenike za novo šolsko leto.


mcobissVirtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah – mCobiss  https://m.cobiss.si/

Kratek vodič na povezavi:   https://www.youtube.com/watch?v=EpGl6W4u80M

 


 

sbiblosZa izposojo elektronskih knjig na portalu sBiblos https://www.sbiblos.si/ potrebuješ AAI račun ali uporabniško ime in geslo, ki ju dobiš v svoji šolski knjižnici.

Prijava z AAI računom

Na spletni strani sbiblos.si izberi ArnesAAI, poišči domačo organizacijo (Šolski center Kranj) in vnesi svoje podatke za AAI prijavo. Podatki so enaki kot za vpis v spletno učilnico.

Za branje izposojene e-knjige potrebuješ:

– mobilni telefon Android ali iOS (telefon, tablica) z naloženo aplikacijo Biblos2

(naložite iz Trgovine Google Play na telefonu s sistemom Android oz. AppStore na Apple napravah)

– osebni računalnik, na katerem je naložen program Adobe Digital Editions (klik)

– 4-mestno uporabniško ime in geslo, ki sta se ustvarila ob vpisu z AAI uporabniškimi podatki

 

Prijava z uporabniškim imenom in geslom

Uporabniško ime je sestavljeno iz dveh delov, ki ju vpišeš skupaj brez presledkov:

 1. akronim tvoje knjižnice (TSCKR) in
 2. številka tvoje knjižnične članske izkaznice (dobiš v knjižnici)

Geslo je enako geslu za storitev Moja knjižnica v sistemu COBISS. Geslo lahko kadarkoli urediš ali spremeniš s pomočjo povezave Pozabljeno geslo.

Na spletni strani https://www.sbiblos.si/kako-deluje najdeš kratke vodiče za uporabo sBiblosa na osebnem računalniku, e-bralniku ter na napravah z operacijskima sistemoma iOS in Android.

nformacij o delovanju sBiblos najdeš na https://www.sbiblos.si/pogosta-vprasanja.

 E-VIRI

Katalogi

Vzajemni katalog COBISS (bibliografski podatki o gradivu v naši šolski knjižnici kot tudi v vseh slovenskih knjižnicah) :

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=*&db=tsckr-3&mat=allmaterials&sort=pyd

cobiss+     https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Šolski center Kranj     https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=scng

Mestna knjižnica Kranj  https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/simple?db=sikkr

NUK http://www.nuk.uni-lj.si/,

CTK    http://www.ctk.uni-lj.si/index.html,

Katalogi nekaterih tujih knjižnic:

The Library of Congress   http://catalog.loc.gov/,          

The British library    http://www.bl.uk/,

Biblioteca Apostolica Vaticana  http://www.vaticanlibrary.va/,

 Kvalitetne baze podatkov na spletu:

e-viri dostopni v MKK in članom MKK    

https://www.mkk.si/category/e-viri/zbirke-z-oddaljenim-dostopom/

ŠUSS http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/index.html,

dLib.si http://www.dlib.si/v2/Default.aspx,

Sodobni pesniki se predstavljajo http://lyrikline.org/,

France Prešeren http://www.preseren.net/slo/default.asp,

Encyclopedia Brittanica http://www.britannica.com/,

The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/,

Wikipedia    http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran,

Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin  https://www.kamra.si/,

dobre knjige       https://www.dobreknjige.si/

statistični urad RS  https://www.stat.si/statweb

slovenski pravopis  http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html

Biblos     https://www.biblos.si/

Digitalna bralnica Zavoda RS za šolstvo  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica

Gospodarska zbornica Slovenije  https://www.gzs.si/#7794651-sekcije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije   http://www.ozs.si/

Trgovinska zbornica Slovenije   http://www.tzslo.si/slUčbeniki
 na spletu:


Srednja šola

http://www.oup.com/elt/global/products/headway/,

http://www.hueber.de/themen-aktuell/,

Spletno mesto i-učbenikov Zavoda RS za šolstvo   https://eucbeniki.sio.si/

UČIMte.com  http://www.ucimte.com/ 

CPI Zakladnica znanja http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess/kakovost-in-prepoznavnost/zakladnica-znanja.aspx

http://www.izvirznanja.si/

Učna gradiva uniSVET 

http://unisvet.cpu.si/index/index/activityId/44
(na levi strani izberi program)


Višja šola

MUNUS 2   http://munus2.scng.si/2009/09/03/izdelki-in-gradiva-3/

Gradivo za višje šole, projekt Impletium  
http://www.impletum.zavod-irc.si/sl/gradiva/Slovarji
:

http://www.tezaver.si/,

Slovar slovenskega knjižnega jezika

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html,

http://evroterm.gov.si/slovar/slovar.html,

http://dictionary.reference.com/,

OneLook  dictionary      http://www.onelook.com/,

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU   

https://fran.si/E- revije:

ABC http://www.abczdravja.si/

EOL http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-

Dermanova    http://dermanova.si/

Finance     https://www.finance.si/

Fizika v šoli    https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/fizika-v-soli

Geografija v šoli  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/geografija-v-soli

Gradbenik   http://www.gradbenik.net/

Logika in razvedrilna matematika  http://www.logika.si/revija/

Matematika v šoli  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/matematika-v-soli

Mineral   https://www.mineral-revija.si/

Moje finance   https://mojefinance.finance.si/

Naš stik          http://www.nas-stik.si/

Naše okolje    http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/

Obrtnik podjetnik   http://www.ozs.si/obrtnik/Aktualna%C5%A1tevilka.aspx

Sladkorna bolezen  https://www.diabetes-zveza.si/publikacije/iz-nove-stevilke-revije-sladkorna/

Slavistična revija     https://srl.si/ojs/srl

Šolska knjižnica  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/solska-knjiznica

Šolsko svetovalno delo https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/solsko-svetovalno-delo

T – informacije  http://www.tzslo.si/t-informacije

Varčujem z energijo        http://www.varcevanje-energije.si/

Viva  http://www.viva.si/

Vzgoja in izobraževanje     https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/vzgoja-in-izobrazevanje

Zgodovina v šoli  https://www.zrss.si/strokovne-resitve/revije/zgodovina-v-soli

Šolska svetovalna služba

DELO SVETOVALNE SLUŽBE NA ŠOLSKEM CENTRU KRANJ, SREDNJI EKONOMSKI, STORITVENI IN GRADBENI ŠOLI

URADNE URE: VSAK DAN 8.00-12.00

Potrebna je predhodna najava na elektornski naslov svetovalne delavke ali v tajništvu.

Obisk je možen posamezno z obvezno uporabo maske.

Šolska svetovalna služba je namenjena vsem dijakom in njihovim staršem, ki v času šolanja naletijo na različna vprašanja in težave. Veseli smo vseh dijakov, ki spregovorijo o svojih stiskah in poiščejo pomoč, saj marsikdo od njih ugotovi, da rešitev problema sploh ni tako zapletena. Delo ŠSD obsega: 

1.Delo z dijaki:

 • Vpis in sprejem novincev, (podrobnosti najdete pod zavihkom “za bodoče dijake – vpis v začetni letnik”).
 • Pomoč pri učnih težavah, osebnih stiskah, (več najdete pod zavihkom “dijaki - nasveti za učenje ali ko si v stiski”).
 • Svetovanje za osebni in socialni razvoj, preventivni programi,
 • Karierna orientacija, (več najdete pod zavihkom “dijaki - študij, prijava in vpis”).
 • Vodenje postopkov o prilagojenem izobraževanju (športniki, kulturniki, OPP, zdravstveni razlogi, socialno-ekonomski razlogi, vzporedno izobraževanje, ipd.) (več najdete pod zavihkom “dijaki – pravilniki in obrazci),
 • Obveščanje o možnosti pridobitvi štipendij (več najdete pod zavihkom “dijaki - štipendije in zaposlitve”).

2.Delo s starši:

 • Sodelovanje in svetovanje ob učno-vzgojnih težavah dijaka,
 • Svetovanje staršem pri preusmeritvah (več najdete pod zavihkom “za bodoče dijake – menjava šole/programa).
 • Predavanja za starše “Kam naprej po srednji šoli”.

3. Delo z vodstvom šole:

 • analize učnega uspeha ob konferencah,
 • načrtovanje, realizacija in evalvacija življenja in dela šole ...

4. Delo z razredom

 • Izvajanje Metod učenja za vse 1. letnike (več najdete pod zavihkom “dijaki nasveti za učenje”),
 • Izvajanje poklicne orientacije za vse zaključne letnike (več najdete pod zavihkom “dijaki - študij, prijava in vpis”),
 • Izvedba posameznih delavnic v oddelkih po potrebi.

5. Delo z učitelji, razredniki

 • Izvajanje razrednih ur skupaj z razrednikom glede na akutno problematiko,
 • Izvajanje ur skupaj s posameznimi učitelji kot medpredmetno povezavo,
 • Svetovanje učiteljem in razrednikom glede dela s posameznimi dijaki.

6. Delo z zunanjimi institucijami

 • Koordinacija zdravstvene vzgoje – Zdravstveni dom Kranj,
 • CSD,
 • Stanovanjske skupine,
 • Zavod za šolstvo,
 • MIZŠ,
 • Zavod Nefiks,
 • PUM-o...

7. Razvojno delo

 • Vodenje tima “Vsak šteje” (uvajanje številnih ukrepov za zmanjšanje osipa) (več najdete pod zavihkom “dijaki – tutorstvo ali mentorstvo”).

8. Izobraževanja in usposabljanja, ki se jih udeležujemo

 • Posveti, ki jih organizira MIZŠ,
 • Študijske skupine za ŠSD,
 • Različna izobraževanja glede na aktualno problematiko.

Več informacij dobite pri šolski svetovalni delavki:

Po elektronski pošti: lea.zelko.pasic@sckr.si

Po telefonu: 059 093 904

Osebno: pisarna ŠSD v pritličju šole na lokaciji Cesta Staneta Žagarja 33.

Šolski sklad

Vsaka organizacijska enota Šolskega centra Kranj ima svoj šolski sklad, ki ga vodi upravni odbor. V upravnem odbor šolskega sklada Šolskega centra Kranj so predstavniki

 • dijakov (izbran in potrjen na dijaški skupnosti),
 • staršev (izbran in potrjen na svetu staršev),
 • delavcev šole, profesorjev  (potrjen na svetu zavoda).

Več...

Šola in starši

Kljub temu, da imamo že kar dobro vpeljano elektronsko obliko dnevnika in redovalnica, kar omogoča staršem tekoče informiranje, pa na šoli želimo, da  starši  redno obiskujete roditeljske sestanke in skupne govorilne ure. Na pogovor s posameznim učiteljem in razrednikom lahko pridete enkrat tedensko v dopoldanskem času, v popoldanskem pa po predhodnem dogovoru z razrednikom oziroma učiteljem ali pa se udeležite skupnih govorilnih ur.   

Več...

 

februar 2023
ptsčpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

rss  facebook  instagram tiktok youtube

office-365-cloud


 

objem logo

 

logo-Ekosola

 

 

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information