ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

informativni dan

Vzgojno izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki

Na šoli bomo v šolskem letu 2015/16 sistematično izvajali Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju, ki je bil potrjenem na 100. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 15. marca 2007, sklep štev. 4.

Odkrivanje nadarjenih

Prvi način

Oddelčni učiteljski zbor le ugotovi, da je bil dijak prepoznan za nadarjenega že v OŠ.

Drugi način

Če dijak v OŠ ali drugi srednji šoli še ni bil prepoznan za nadarjenega, postopek odkrivanja poteka na naslednji način:

 1. Stopnja - evidentiranje
  Dijaka kot potencialno nadarjenega lahko evidentira vsak strokovni delavec šole ali pa se evidentira dijak sam.
  Kriteriji za evidentiranje so: učni uspeh, učiteljevo mnenje ali/in mnenje mentorja, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe.
 2. Stopnja - identifikacija nadarjenih dijakov
  Identifikacija zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo dijaka in vključuje naslednja merila:test inteligentnosti z upoštevanjem slovenskih norm, test ustvarjalnosti z upoštevanjem slovenskih norm, ocena učiteljev.
 3. Stopnja - seznanitev in pridobitev mnenja staršev

Tretji način

Oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost na osnovi dokumenta o dosežku dijaka na državnem ali mednarodnem nivoju.

Pri vseh načinih se postopek odkrivanja zaključi s pridobitvijo mnenja staršev o ugotovitvah ter z morebitno vlogo dijaka in staršev za pripravo individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela.

Vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi dijaki

Dijakom ponujamo dejavnosti v naslednjih organizacijskih oblikah:

 • teden za vedoželjne od  20. – 23. 6. 2016,
 • obvezni izbirni predmeti/moduli – fizika ali stroka v 4. letniku,
 • izbirni predmet/modul -  dijaki lahko izberejo dodatni modul glede na urnik,
 • interesne dejavnosti oz. krožki
 • dodatni pouk
 • športne aktivnosti
 • akceleracija - preskok posameznega predmeta/modula,
 • priprave na maturitetni poleg poklicne mature: fizika, matematika, angleščina,
 • priprava na tekmovanja iz matematike, fizike, slovenščine, računalništva, robotike,
 • tečaji tujih jezikov: angleški krožek, nemščina – začetni in nadaljevalni tečaj, ruščina,  angleška in nemška bralna značka, angleški dramski krožek.
Februar
P T S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Ni dogodkov

www.facebook.com/SG.SCKR   www.instagram.com/sg.sckr   www.youtube.com tiktok

vcenter2022

dijak za en dan

 

dvig digitalne kompetentnosti

 

 

office-365-cloud eduroam inovativna-pedagogika podvig

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information