ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

informativni dan

Šola in starši

PRAVILA

Na začetku šolskega leta ravnateljica in razredniki seznanijo starše z značilnostmi izobraževalnega programa, šolskimi pravili in organizacijo dela šole.

RODITELJSKI SESTANKI

Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih; prvi je praviloma ob začetku šolskega leta, naslednji pa po prvem ocenjevalnem obdobju.

GOVORILNE URE

Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah. Razpored rednih tedenskih govorilnih ur bo objavljen na spletnih straneh šole in oglasni deski. Enkrat mesečno  bodo skupne govorilne ure v popoldanskem času.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI DIJAKA

Razrednik na prvem roditeljskem sestanku obvesti starše o načinih medsebojnega obveščanja o odsotnosti dijaka od pouka.

Starši morajo čim prej, najkasneje pa v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka, o tem obvestiti razrednika. Če razrednik  v tem roku ni obveščen o vzrokih dijakove odsotnosti,  vzpostavi stik s starši. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti.

PREDČASNI ODHODI OZ. ZAMUJANJE

Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red avtobusov oz. vlakov) dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka.

SVET STARŠEV

Vsak oddelek izvoli predstavnika staršev v Svet staršev, kjer starši rešujejo problematiko vzgojno-izobraževalnega procesa. Svet staršev tehniške gimnazije izvoli enega predstavnika v Svet zavoda.

OBVEŠČANJE STRAŠEV O OTROKOVEM NAPREDKU

Starši lahko zaprosijo za obveščanje o ocenah in vzgojnih ukrepih svojega otroka po internetu (e-asistent).

Maj
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Ni dogodkov

www.facebook.com/SG.SCKR   www.instagram.com/sg.sckr   www.youtube.com tiktok

vcenter2022

dijak za en dan

 

dvig digitalne kompetentnosti

 

 

office-365-cloud eduroam inovativna-pedagogika podvig

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information