ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

informativni dan

PODVIG - Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

podvig

zrss     podvig      mizs    ess

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

Sodelujoči

V projekt je vključenih 79 partnerjev (9 zavodov, ustanov oz. organizacij in 70 gimnazij). To so: poslovodeči partner Zavod RS za šolstvo https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem, Društvo HUMANITAS - center za globalno učenje in sodelovanje (kratko Humanitas), Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova (kratko Zavod Kersnikova), Zveza prijateljev mladine Slovenije (kratko ZPMS), Gospodarska zbornica Slovenije, Institut "Jožef Stefan", Šola za ravnatelje ter 28 razvojnih gimnazij in 42 implementacijskih gimnazij (27 impl. A in 15 impl. B). Naša Strokovna gimnazija je vključena v projekt kot razvojna gimnazija.

 podjetnost-1m

Časovni okvir

Projekt poteka od maja 2018 do avgusta 2022.

Cilj projekta

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.  

Podjetnost

Podjetnost pogosto napačno povezujemo samo z gospodarsko dejavnostjo in ustanavljanjem podjetij. Podjetnost je veliko širši pojem.
Samoiniciativnost in podjetnost skupaj predstavljata eno od osmih kompetenc za vseživljenjsko učenje (po definiciji Evropske unije).
Samoiniciativnost in podjetnost je kompetenca, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo k zastavljenim ciljem.

Kompetenčni okvir podjetnosti (EU, 2016)

podjetnostna kompetenca

Vir: McCallum E., Weicht R., McMullan L., Price A., EntreComp into Action: get inspired, make it happen (M. Bacigalupo & W. O’Keeffe Eds.), EUR 29105 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018. ISBN 978-92-79-79360- 8, doi:10.2760/574864, JRC109128

Splet: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC109128/jrc109128_entrecomp_into_action_-_final.pdf (cit. 17. 8. 2018).

Marec
P T S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Ni dogodkov

www.facebook.com/SG.SCKR   www.instagram.com/sg.sckr   www.youtube.com tiktok

vcenter2022

dijak za en dan

 

dvig digitalne kompetentnosti

 

 

office-365-cloud eduroam inovativna-pedagogika podvig

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information