ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Vizija VSŠ ŠC Kranj: Postati odlična šola za poklice in družbo prihodnosti

Temeljni cilji programa in kompetence

Študijski program Organizator socialne mreže

 
Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:

 • organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo.
 • organiziranje in sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi.
 • informiranje uporabnikov  o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju.
 • sodelovanje in povezovanje z ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva ter drugimi organizacijami na regionalni in lokalni ravni.
 • samostojno reševanje strokovnih problemov pri delu z uporabo ustreznih metod in postopkov ter iskanje novih pristopov in rešitev pri svojem delu.
 • oblikovanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

Generične kompetence:

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:

 • komunikacijske sposobnosti in sposobnosti mreženja ter prožnega delovanja v različnih družbenih in kulturnih okoljih.
 • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije za učinkovito podporo delu in upravljanju z dokumentacijo, podatki in informacijami.
 • uporabo slovenskega in tujega jezika za učinkovito in jasno ustno ter pisno sporazumevanje z vsemi deležniki v svojem delovnem okolju.
 • analitično in ustvarjalno razmišljanje za samostojno odločanje ter reševanje problemov s prožno uporabo znanj v praksi.
 • samoiniciativnost in izražanje novih idej.
 • prilagodljivost novim situacijam, proaktivno in iniciativno delovanje ter usmerjenost v samoevalviranje in nenehno izboljševanje svojega dela.
 • sposobnost postavljanja lastnih ciljev, načrtovanja in spremljanje lastnega dela ter dela drugih, odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela ter spodbujanje prenašanja znanja.
 • sposobnost podjetnega vedenja in prevzemanje odgovornosti za samoučenje in za vseživljenjsko učenje na podlagi kritične in etične samorefleksije lastnega mišljenja in ravnanja.

Poklicno-specifične kompetence:

Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 • jasno razumevanje socialno varstvenega področja.
 • empatičnost in komunikacijsko odprtost, občutljivost in odprtost za ljudi in socialne situacije ter razumevanje in spoštovanje različnosti kot kvalitete.
 • sposobnost razumevanja povezav med težavami posameznikov in širšim družbenim kontekstom, prepoznavanja sistemskih ovir ter sposobnost ustreznega odzivanja.
 • prepoznavanje in razumevanje človeških kriz in stisk, vezanih na družbeno in osebno pogojene okoliščine in sposobnost soustvarjanja želenih razpletov z upoštevanjem perspektive posameznika.
 • sposobnost reševanja praktičnih problemov s področja zagotavljanja pomoči uporabnikom ter preventivnega delovanja v praksi na podlagi pridobljenih teoretičnih in praktičnih znanj, spretnosti in veščin v programu.
 • zmožnost uporabe sodobnih pristopov in načel ter izbire metod in načinov dela v praksi skladno s standardi stroke ter sposobnost soustvarjanja izvirnih, novih in drugačnih konceptov, rešitev za uporabnike.
 • zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z deležniki pri svojem delu.
 • usmerjenost v sodelovanje, delo v skupini in timsko delo, etično ter pošteno vedenje do deležnikov v svojem delovnem okolju.
 • zavezanosti poklicni etiki v družbenem okolju s spoštovanjem načel nediskriminatornosti, inkluzivnosti idr. ter zmožnost prevzemanja etične in profesionalne odgovornosti biti socialna delavka/socialni
  delavec.
 • samostojno načrtovanje, organiziranje, vodenje, usklajevanje in spremljanje potrebnih aktivnosti za učinkovito delo.
 • zbiranje in priprava podatkov potrebnih za delo, pripravo poročil in analiz dela ter podporo za delo ustreznih strokovnih služb.

slovensko english      Šola prihodnosti

september 2021
ptsčpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

erasmus

20letVSS

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information