ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

VALENCE (Advancing machine learning in vocational education)

V zadnjih letih so znanja s področja strojnega učenja vse bolj zaželena s strani delodajalcev. Podjetja si prizadevajo zaposlovati ljudi, ki razumejo temeljna načela dela z velikimi količinami podatkov (big data)  in uporabe metod strojnega učenja za načrtovanje in uvajanje inteligentnih sistemov. Take zahteve nimajo več samo podjetja, katerih glavna usmeritev je področje informacijske tehnologije, temveč se te zahteve pojavljajo tudi v drugih panogah.

Umetna inteligenca je področje, ki se uveljavlja na čedalje več področjih. V odvetniških pisarnah na primer, vse več uporabljajo umetno inteligenco za analizo sodnih dokumentov in  pripravo povzetkov, v zdravstvu je z umetno inteligenco analiza medicinskih slik in odkrivanje tumorjev veliko učinkovitejše, telekomunikacijski operaterji ustvarjajo velike količine podatkov, ki jih je potrebno rudariti in analizirati, banke in supermarketi uporabljajo strojno učenje za boljše prilagajanje storitev strankam,…  

V bistvu lahko prav vsa podjetja izkoristijo temeljito poznavanje principov strojnega učenja pri svojih zaposlenih. Po drugi strani pa na nivoju EU primanjkuje visoko izobraženih delavcev, kar se tudi kaže v politikah EU povezanih z inovacijami. 

Cilj projekta VALENCE je zvišanje znanja mladih na področju strojnega učenja, da bodo v prihodnosti postali najboljši kadri na trgu dela. Za dosego tega cilja želimo v projektu združiti strokovna znanja in izkušnje visokošolskih partnerjev ter partnerjev iz srednjega in strokovnega izobraževanja. Na ta način lahko povečamo kakovost izobraževanja na področju strojnega učenja za vse: dijake, študente, udeležence izobraževanja odraslih, jim omogočiti napredovanje v poklicni karieri ali zamenjavo le-te.  

Osnova projekta je kreiranje platforme za poučevanje na področju strojnega učenja, ki bo prilagojena izobraževalnim potrebam ciljnih skupin. Platforma bo temeljila na brezplačni programski opremi  v skladu z Evropskimi politikami o odprtih inovacijah, odprti znanosti in odprtem svetu.   

Lastnosti platforme: 

1. v njej bodo zajeti različni vidiki strojnega učenja, vključno z rudarjenjem podatkov, obdelavo in prepoznavanjem signalov ter umetno inteligenco v robotiki, 

2. predavatelju/učitelju bo omogočena prilagoditev nivoja poučevanja glede na nivo učečega, 

3. omogočala bo sodelovanje znotraj izobraževalnih ustanov in med njimi, 

4. njen razvoj, nadgradnja in vzdrževanje bodo mogoči tudi po koncu projekta. 

Uvajanje take platforme v izobraževalni proces bo povečalo vrednost/valenco ciljnih skupin učečih. Končni učinek projekta VALENCE je povečanje kariernih možnosti za bodoče generacije visoko usposobljenih zaposlenih na področju strojnega učenja, kar bo okrepilo tudi vizijo Evrope kot vodilne svetovne sile na področju inovativnih tehnologij. 

V okviru projekta je planiranih 6 mednarodnih srečanj in dve usposabljanji učiteljev. V obdobju projekta bo izdelanih 5 rezultatov: 

1. Digitalna infrastruktura in diseminacija.

2. Najboljše prakse pri poučevanju ML in DS v poklicnem in strokovnem izobraževanju. 

3. Izobraževalno programsko okolje VALENCE. 

4. Kurikul VALENCE: Teoretični del in praktične vaje za področje strojnega učenja in znanosti o podatkih (machine learning  - ML, Data science DS). Te aktivnosti koordinira ŠC Kranj.

5. Uporaba in evalvacija uporabe izobraževalne platforme VALENCE. 

logo ERASMUSplus

januar 2022
ptsčpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31